BEELDIG KIND ! > LEERMOEILIJKHEDEN >


De Wijze van Leren
Kijk anders , denk anders, leer anders...

'Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert'
( Jack Provily)

Lieve ouders

Van harte welkom ! U bent hier op de juiste plek aangekomen voor advies en training op het gebied van leren en informatieverwerking.
LeerWijs helpt kinderen en jongeren die om welke reden dan ook vastlopen in het onderwijs zoals het nu wordt aangeboden. Dit betekent niet dat het kind niet intelligent is of niet wil studeren. Maar het onderwijs zoals het wordt aangeboden past niet altijd bij de manier van denken van het kind of de jongere.
We gaan samen met u en uw kind op zoek naar de juiste leermethode en leerstrategie en bieden hierbij allerlei adviezen, tips, trainingen zodat het makkelijker meekan op school en meer zelfvertrouwen krijgt.
Ieder mens is ergens goed in en het is de kunst om dat te ont-dekken!

Wees welkom en vraag vrijblijvend meer informatie !