BEELDIG KIND ! > TRAINING ' IK LEER ANDERS' >


Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ' ik leer anders'. Direct resultaat!

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie/dyscalculie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lessstof niet begrepen en onthouden.
Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan nog meer informatie op ' foute' wijze krijgen aangeboden. Beelddenken kan problemen opleveren met taal, rekenen, plannen en organiseren.
De methode ' ik leer anders' vertaalt de basislesstof naar de manier van denken van deze kinderen.
Visueel leren is leuk!

De training is voor leerlingen die problemen hebben met

* Taal : spelling en lezen
* Rekenen: plus en min sommen en de tafels
* Onthouden van informatie
* Concentratie ( zijn snel afgeleid)
* Organisatie
* Klokkijken

Het kan ook worden toegepast op vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, Frans, Duits , ...

Werkwijze

De ervaring leert dat de meeste kinderen 4 à 6 sessies nodig hebben om zich de techniek eigen te maken en zelf toe te kunnen passen in hun schoolwerk. Tijdens de sessies wordt het alfabet, de  woorden , hardop lezen, cijferveld en het automatiseren van sommen, de tafels en het klokkijken behandeld. We maken hierbij gebruik van een werkboek. Op uw vraag kunnen we ook breuken behandelen en spreekbeurten en samenvattingen leren maken.

Verder oefenen
Mocht jouw kind na de training nog verder willen oefenen met mij volgens de methode dan doen we dat een half uur per keer.

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken voor de training ' ik leer anders' mail of bel met dan gerust.